Moderne spiritualiteit in Oost en West PDF Print E-mail

School voor Wijsheidstradities
een samenwerking met de Vrije Gemeente in Amsterdam

De roep die uit de huidige globaliserende samenleving in alle culturen opklinkt, is om diepgaand kennis te nemen van elkaars opvattingen en levensvormen. Wie in het Westen tradities als het Tibetaans boeddhisme, de islam, zen of het taoïsme wil begrijpen kan niet volstaan met een aantal kreten uit de populaire literatuur. Indringende kennismaking met het gedachtegoed van andere culturen vraagt om een open houding gekoppeld aan diepgaand ‘leren’. Zowel in Oost als West omvat filosofie meer dan teksten alleen. Mensen ‘wonen’ in tradities - en dat is hoe kennis tot wijsheid wordt.

Ooit dichtte T.S. Eliot:
‘Where is the life we have lost in living?

Where is the wisdom we have lost in knowledge?

Where is the knowledge we have lost in information?
’
(Tegenwoordig kunnen we nog toevoegen: ‘Where is the information we have lost in data?’)

Je kan uit data niet vanzelfsprekend informatie verkrijgen. Er moet iets bijkomen wat die data zelf niet aanreiken, namelijk het vermogen om patronen te zien en verbanden te leggen. Je kan uit informatie niet als vanzelf kennis opbouwen. Er moet dan iets aan worden toegevoegd wat die informatie zelf niet verschaft, namelijk ervaring. En je kan van kennis niet zomaar wijs worden. Daartoe gaat het er niet langer om een afgesloten hoeveelheid wetenschap te bezitten, maar om een open houding, om doorleefde ervaring. Daarom is wijsheid vaak gekoppeld aan tradities, niet omdat ze altijd maar uitgaat van het verleden, maar omdat ze in de praktijk geproefd kan worden en in de praktijk beproefd is.


OPENINGSLEZINGEN

zondag 1 september 2013

Drs. Welmoed Vlieger & Dr. Hein van Dongen

NB: Hier komt ook de voorbereiding op de blokken aan de orde.

BLOK 1

woensdagen 2 en 9 oktober 2013
Pragmatisme, spiritualiteit en ervaring - Dr. Hein van Dongen
BLOK 2

woensdagen 16 en 23 oktober 2013

Taoïstische filosofie - Dr. René Ransdorp
BLOK 3

woensdag 30 oktober 2013
en
 woensdag 6 november 2013
Spiritualiteit in organisaties
 - Dr. Bert Mulder
BLOK 4

woensdagen 13 en 20 november 2013
Spiritualiteit zonder vaste paden - Dr. Jan Bor

LOCATIE 
Vrije Gemeente, Johannes Vermeerstraat 19, 1071 DK Amsterdam.

TIJDEN
De openingslezingen zijn op zondag 1 september van 11.00 tot 12.00 uur; 
de blokken op woensdagen van 19.30 tot uiterlijk 22.00 uur.

KOSTEN
De inschrijvingskosten voor de hele serie zijn € 150.
Het is ook mogelijk per blok van twee hoorcolleges deel te nemen, mits daarvoor nog voldoende plaatsen zijn.
Dat kost dan € 50 per blok. Dit is inclusief lesmateriaal en koffie/thee/water.

WIJZE VAN AANMELDING
Via www.vrijegemeente.nl/signup.
Wie middels deze link inschrijft, ontvangt automatisch een bevestiging van inschrijving en (enkele dagen later) een factuur.

 

 

 

 

Wijzigingen voorbehouden
Het programma wordt lang van tevoren samengesteld. Van onverhoopt noodzakelijke aanpassingen worden deelnemers op de hoogte gesteld.