2006

thema 2006: de innerlijke weg - van binnen naar buiten

jaarthema 2006

Veel spirituele tradities spreken over een weg. Een weg die leidt van een toestand vol verwarring, oppervlakkigheid, onwetendheid en lijden aan het leven naar een toestand van verdieping, bevrijding of verlossing, van weten of juist de acceptatie niet te weten. De af te leggen weg voert dan van buiten naar binnen, naar het innerlijk, om vervolgens een nieuwe openheid naar de wereld te scheppen. Maar hoe dieper de verinnerlijking plaatsvindt, hoe meer het onderscheid tussen binnen en buiten verdwijnt. Zo komt men dan uiterst intiem en pas werkelijk in contact, of valt geheel en al samen met alles en iedereen, met de ander, met god of verschillende goden, de natuur of het universum.
Er wordt evenwel zeer verschillend gedacht over de relevantie van het innerlijk, variërend van doel of middel tot bijzaak of betekenisloos concept. Soms zijn er zelfs geen woorden voor binnen een traditie of wordt het gewoonweg niet gethematiseerd. Voorzover het ‘binnen’ wel wordt benoemd heeft het in de diverse filosofische en spirituele stromingen talloze namen en vormen gekregen. Zo wordt er gesproken van het ware zelf, of juist anatta, niet-ik, boeddhanatuur, ziel, geest, hart, mystieke vonk, essentie, bron, openheid, oergrond, ongrond, getuige-bewustzijn, sunyata, transpersoonlijke wereldziel geïncarneerd als bezield lichaam.
Vele vragen rijzen. Bestaat er eigenlijk wel zoiets als een innerlijk, en hoe weten we dat en onderzoeken we dat? Is dat ‘binnen’ persoonsgebonden of transpersoonlijk en sterfelijk of boventijdelijk? Welk verband is er met andere aspecten van het menszijn zoals lichamelijkheid, intersubjectiviteit, rationaliteit en gevoel? In praktische zin: hoe komen we daar weer of meer mee in contact? En hoe werkt zulk contact door in gedrag naar ‘buiten’, welk verband is er met de buitenwereld? Welke valkuilen loeren op de vele wegen naar het innerlijk? Gaat het hier misschien ook niet om gevaarlijke dwaalwegen, metafysische verwarring en egocentrische navelstaarderij?
Deze al dan niet tijdloze vragen worden actueel in het licht van het moderne leven van overvloed en onbehagen, met in de ogen van velen een grenzeloos consumentisme, zielloos materialisme, snelle kicks, oppervlakkige relaties en diepe verveling. Veel mensen ervaren in onze tijd een ‘leegte’, een verlies van bezieling, verbondenheid en inspiratie.
Het ‘themajaar 2006’ wil een open onderzoek bieden naar deze indringende thematiek. Antwoorden uit diverse filosofische en spirituele tradities en wetenschappelijke disciplines zullen uitvoerig worden besproken en bevraagd. Zo komen na algemene inleidingen op de problematiek achtereenvolgens christelijk-joodse perspectieven, boeddhisme, daoïsme, islam en Afrikaanse, psychiatrische, wetenschappelijke perspectieven en hindoeïsme aan bod. Het themajaar wordt afgesloten met een dialoog tussen sprekers uit verschillende behandelde stromingen. Aldus biedt het themajaar unieke en diverse proeven van spirituele antropologie, en vormt het in zichzelf een innerlijke weg.
Namens de Programmaraad FOW,

Jan Bor en Vinod Bhagwandin

 

Title Filter     Display # 
# Article Title Hits
1 Mini-symposium 1552
2 Hindoeïsme - de realisatie van het Zelf 1631
3 Bijnadoodervaring, hersenen en bewustzijn 2028
4 De weg naar binnen: psychiatrisch-filosofische perspectieven 1522
5 Afrika - laat de boomstam maar liggen: het Zelf gaat van zelf 1534
6 Islam - de Wet is de weg: shari’a en tariqa 1633
7 Het Zelf als iets en niets: de tweeledigheid van het zelf in het daoïsme 1765
8 Boeddhisme - de dwaalweg naar het Zelf 1642
9 God, waar zijt Gij te vinden! 1755
10 Weg van het Zelf? 1674
 
<< Start < Prev 1 2 Next > End >>
Page 1 of 2