Het bezielde lichaam (2011) PDF Print E-mail

In onze geseculariseerde samenleving is ook ons zelfbeeld steeds minder op religie geënt. Veel mensen vatten hun lichaam louter op als materie. Hoe staat het dan met de geest, de ziel, het bewustzijn - of hoe we het ook mogen noemen? En hoe voltrekt dit proces zich in de niet-westerse wereld?
Door de globalisatie ontmoeten we andere lichaamsbeelden die veel meer open lijken te staan voor een niet-materiële dimensie.
In dit themajaar worden oosterse en westerse opvattingen over het bezielde lichaam met elkaar vergeleken.

15 januari: Een kleine comparatieve filosofie van het lichaam
12 februari: Virtueel: lichaam zonder lichaam
19 maart:  De vrouwelijke oerenergie als bezielende basis en verbinding van oost en west
16 april: De fenomenologie van het lichaam bij Merleau-Ponty
14 mei:  Lichamelijke schoonheid en geestelijke liefde in de Renaissance
10 september: Lichaam en ziel in de Chinese geneeskunde
8 oktober: Chakra’s, yoga en het lichaam als hoeder van de ziel
12 november: Het bezielde lichaam en de belichaamde ziel in het boeddhisme
10 december: Zen: de verlichting van het lichaam