14 mei 2011 PDF Print E-mail
Lichamelijke schoonheid en geestelijke liefde in de Renaissance
- dr. Rijk Schipper

Iedereen kent wel schilderijen uit de Renaissance waarop lichamelijk schoon open en bloot wordt gepresenteerd. Anderzijds is de Renaissance beslist ook de tijd van de geestelijke (‘platonische’) liefde. Hoe valt dit te rijmen? Het spoor leidt al spoedig naar Marsilio Ficino, de Florentijn die Plato én Hermes Trismegistus ontsloot voor het Westen. Diens Over de liefde zou uitgroeien tot een standaardwerk voor wijsgerige opvattingen omtrent schoonheid, lichaam en geest. Kunstenaars als Botticelli en Michelangelo zouden hiermee hun voordeel doen. Verder onderzoeken wij de invloed die de joodse denker Leone Ebreo (Jehuda Abravanel) onderging van het Florentijnse humanisme. In zijn Gesprekken over de liefde gaan platonisme, hermetisme en joods gedachtegoed een intrigerend verbond aan.