15 januari 2011 PDF Print E-mail
Een kleine comparatieve filosofie van het lichaam

- Prof. dr. Antoon van den Braembussche

Volgens Nietzsche is de Westerse filosofie sinds Plato gekenmerkt door een ware lichaamsverachting. In elk geval is er een probleem dat wellicht zijn culminatie heeft bereikt in het beruchte Cartesiaans dualisme, in het Engels vaak op treffende wijze omschreven als ‘the ghost in the machine’.
Het westerse dualisme wordt ook vaak gecontrasteerd met het denken van de niet-dualiteit in het Oosten. Maar zijn de zaken wel zo simpel? Bestaat er in de Oosterse filosofie ook een dualisme tussen lichaam en geest? En zo ja, in welk opzicht? En bestaan er in de Westerse filosofie pogingen om het lichaam de plaats toe te kennen die het verdient?
Besloten wordt met een meditatie over (en illustratie uit) uit de danswereld.