16 april 2011 PDF Print E-mail
De fenomenologie van het lichaam bij Merleau-Ponty
- dr. Jeroen Bartels

Tegenover de wetenschappelijke benadering van het lichaam stelt Merleau-Ponty de fenomenologische beschrijving. Het lichaam zoals dat in de eigen ervaring aanwezig is, is dan deel van een existentieel veld waarin object- en subjectaspecten, lichaam- en geestaspecten, samengaan. De overgang naar dit dynamisch veld maakt deel uit van een weg naar de bronnen van zelf-zijn en wereld, wat een bevrijding betekent van de vaste patronen van het denkende kennen en de wereld.