19 maart 2011 PDF Print E-mail
De vrouwelijke oerenergie als bezielende basis en verbinding van oost en west
- dr. Annine van der Meer

Lang geleden bestonden er zowel in oost als west oude culturen waar men leefde vanuit de intuïtie, het gevoel en de kennis van het hart. Vanuit de bezieling van een onzichtbare binnenwereld respecteerde men alles in de zichtbare buitenwereld. Er heerste vrede. Dit type egalitaire en vreedzame samenleving van jagers/verzamelaarsters en vroege landbouwculturen staat aan de basis van onze huidige mondiale culturen.
Hier werden de vrouwelijke waarden die vanuit contact met de binnenwereld meer intuïtief gericht zijn, niet gedomineerd door mannelijke waarden die meer op de buitenwereld en de materie gericht zijn.
Kennis van en inzicht in deze oerlaag van onze collectieve (voor)geschiedenis geeft verbinding ermee en haalt oude ervaringen en kennis weer boven. Vandaag de dag openbaart zich een nieuwe kwaliteit van de vrouwelijke oerenergie: naast het complementaire is er namelijk het verbindende waardoor losse delen weer een geheel gaan vormen.
Door de nieuwe verbinding tussen buiten en binnen, boven en beneden en vrouwelijk en mannelijk groeit er vanuit een geïntegreerd bewustzijn balans en eenheid.
In deze workshop wordt kennis van oude én moderne egalitaire culturen aangereikt. Daarnaast zijn er oefeningen om van binnenuit het bezielde lichaam te ervaren en om het vrouwelijke en mannelijke te samen te brengen in een androgyn en geïntegreerd mensbeeld.