Een vorm van beschaving - over duurzaamheid en de zorg voor toekomstige generaties (8) PDF Print E-mail

Een vorm van beschaving                                    

13 november 2010 - Klaas van Egmond            


Nu de grenzen van de materiële groei in zicht zijn, is vooruit te vluchten in verdere en onhoudbare economische groei geen optie meer en moet er gezocht worden naar een ‘kwaliteit van leven’ die nog binnen de draagkracht van de fysieke aarde inpasbaar is en die er tegelijkertijd vanuit menselijk oogpunt toe doet.
Herhaling van de eerdere ‘duurzaamheid’-problemen uit de geschiedenis kan alleen maar worden voorkomen door naar een min of meer gedeeld mens- en wereldbeeld te zoeken. Door binnen dat wereldbeeld stelselmatig de tegenstellingen te overbruggen, wordt een praktische beleidsagenda verkregen voor het vermijden van de volgende crisis en kan eindelijk zicht op een ‘duurzame ontwikkeling’ worden geboden. Wanneer een samenleving zich eenmaal tot doel heeft gesteld om dat min of meer gedeelde wereldbeeld na te streven, dan kunnen maatschappelijke trends naar sterke en uiteindelijk dramatische eenzijdigheid eerder worden onderkend en democratisch worden gecorrigeerd. Duurzaamheid en de zorg voor toekomstige generaties blijken dan meer met een menswaardige houding in het heden te maken hebben, dan met becijferingen over de toekomst; het is een vorm van beschaving.