Oost en West in dialoog PDF Print E-mail

Filosofie Oost-West organiseert dit voorjaar een interessante serie lezingen aan de HGU. In de themaserie Oost en west in dialoog gaan we vier zaterdagmiddagen de diepte in door steeds een westerse en een niet-westerse denker naast elkaar te zetten. De docenten zijn allemaal experts op hun vakgebied en er is tijdens de middagen voldoende ruimte om met hen in gesprek te gaan.

Sinds ruwweg de achttiende eeuw nemen Oost en West (al of niet in de context van missie en kolonialisme) kennis van elkaars filosofische tradities. Leibniz had een hoge dunk van de Chinese beschaving en interesseerde zich ondermeer voor de Yi Jing. Nietzsche laat in zijn beroemdste boek de Perzische profeet Zarathustra aan het woord. Het is de vraag of daarin werkelijk sprake is van invloed van het zoroastrisme. Tegen het einde van de negentiende eeuw vinden hindoe-denkers als Vivekananda een welkom in de Verenigde Staten. Er is invloed van zijn traditie op onder andere James, Royce en Santayana, maar die beïnvloeding werkt opmerkelijk genoeg ook andersom. Hedendaagse Chinese filosofen nemen steeds meer afstand van het Marxisme. Een denker als Tu Wei Ming bekritiseert vanuit een ecologisch getint Confucianisme niet alleen het materialisme, maar ook de doorwerking van de verlichtingsidealen in het Westen. In de themaserie Oost en west in dialoog onderzoeken we deze wisselwerkingen door steeds een denker uit west en een denker uit oost met elkaar in gesprek te brengen.


21 maart 2015
Vivekananda en William James
- Drs. Theo van Leeuwen en Dr. Hein van Dongen


18 april 2015
De Yi Jing en Leibniz
- Dr. Burchard Mansvelt Beck en Dr. Karel van der Leeuw


16 mei 2015
Zarathustra en Nietzsche
- Prof. dr. Albert de Jong en Dr. Michiel Leezenberg


N.B. 27 juni 2015
Tu Wei Ming en de Verlichting
- Drs. Henk Schulte Nordholt en Drs. Jabik Veenbaas


TIJDEN
13:00-16:45 (inloop vanaf 12:30)

LOCATIE
Hogeschool Geesteswetenschappen Utrecht (HGU)
Drift 17 | 3584 CS | Utrecht

KOSTEN

  • € 35,- (incl. toegang tot online leeromgeving) per middag
  • Studenten € 10,- (incl. toegang tot online leeromgeving)
  • Een passe-partout voor de hele serie kost € 105,- (incl. toegang tot online leeromgeving) Aanmelden kan tot 21 maart.

AANMELDEN
Via het aanmeldingsformulier of een mail naar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it  

Wijzigingen voorbehouden
Het programma wordt lang van tevoren samengesteld en moet soms onverhoopt aangepast worden. Daarom sturen wij al onze relaties en vaste toehoorders een week tevoren een reminder over het programma op de volgende zaterdag.