14 april 2012 PDF Print E-mail
Een integrale visie op de toekomst; over de denkbeelden van Ken Wilber
- drs. Frank Visser

Het omvangrijke oeuvre van Ken Wilber beslaat inmiddels 3 decennia en 25 boeken over wat hij tegenwoordig noemt “integraal denken”. Zijn denkbeelden zijn en worden op vele terreinen toegepast: psychologie, cultuurverandering, management, gezondheidszorg, rechtspraak en filosofie. Door middel van het Integral Institute en gerelateerde organisaties worden cursussen aangeboden waarin deze integrale visie onderwezen wordt.
Vriend en vijand zijn het erover eens dat Wilber’s visie breed en diep is en zijn gelijke in de literatuur niet kent. Toch begint de laatste jaren ook een tegenbeweging op gang te komen, die de vele beweringen van Wilber tegen het licht houdt en hem waar mogelijk uit wil dagen tot debat. Is er een integrale ideologie in wording die weliswaar als levensfilosofie zijn plaats heeft, maar die immuun blijkt voor een kritische benadering?
Biedt Wilber’s visie ook aanknopingspunten voor een blik op de toekomst, zowel van het individu als van de cultuur? Aangezien zijn basismodel “evolutionair” is, is de daaruit af te leiden toekomstvisie ook optimistisch van aard. Aangezien alles wat leeft en bewust is aan ontwikkeling onderhevig is, gedreven door een kosmische kracht die hij “Eros” noemt, lijkt niets de verdere ontplooiing daarvan in de weg te staan. Hoe aannemelijk is een dergelijk optimistisch en inspirerend scenario?