14 januari 2012 PDF Print E-mail
Rechtvaardigheid als belofte voor de toekomst: een onderzoek naar het gedachtengoed van Levinas en Derrida.
- Drs. Rozemund Uljée

Vandaag zullen wij nader bekijken op welke wijze de Grieks-filosofische traditie, waar een notie van waarheid wordt beschouwd als het fundament of de oorsprong van ons denken, zich verhoudt tot een opvatting van rechtvaardigheid zoals beschreven door zowel Levinas en Derrida, waarin we sporen van het Joodse denken kunnen terugvinden. Levinas en Derrida onderzoeken beiden een notie van rechtvaardigheid, die altijd in de toekomst ligt en niet te herleiden valt tot de Griekse logos.
We zullen bespreken hoe onze wereld in dit spanningsveld tussen de Griekse logos en Joods messianistisch denken manoeuvreert en hoe precies dit spanningsveld een ruimte opent voor ethiek, met als leidraad de belofte van rechtvaardigheid.