17 maart 2012 PDF Print E-mail

Het daagt in het oosten;
hoe een oosterse visie op de economie een nieuw perspectief biedt voor de economie van het westen
- Prof. dr. Arjo Klamer 

De ideeën van de markt, de rationele consument, efficiëntie, schaarste, de maakbare samenleving en keuzevrijheid zijn leidend geweest voor de westerse economie na de crisis van de jaren dertig. Het zijn typisch westerse ideeën die hun oorsprong vinden in de Verlichting. De huidige crisis zou een teken kunnen zijn dat deze ideeën hun tijd hebben gehad en dat we in het westen behoefte hebben aan een ander perspectief, dat wellicht meer recht doet aan de waarden van duurzaamheid en menswaardigheid.
In de jaren zeventig inspireerden confucianistische elementen in de Japanse aanpak al tot een herwaardering van kwaliteit als doel van het management.
Ook in de jaren zeventig pleitte E. P. Schumacher voor het boeddhistisch perspectief in zijn klassieker Small is Beautiful maar hij kreeg weinig respons van de gevestigde machten.
Dit is een goede tijd om oosterse bronnen opnieuw aan te boren om inspiratie op te doen voor een nieuw perspectief. Realistisch zullen de bevindingen niet direct zijn, maar het is belangrijk om een begin te maken. We zullen vooral onderzoeken wat belangrijke oosterse stromingen zoals het confucianisme, het boeddhisme en het taoïsme kunnen betekenen voor het nieuwe denken over onze economie.