PDF Print E-mail

                                                                                                  IDEA 2015: De inrichting van je binnenwereld

                                            Zaterdag 7 november 14:00 - 24:00 | Lloyd Hotel & Culturele Ambassade | Oostelijke Handelskade 34 Amsterdam

                                                 189-IDEA Website  
   


Ideeën om onze buitenwereld vorm te geven zijn er genoeg, denk aan de evenementen over architectuur, design en mode. Maar waar komen al deze ideeën vandaan, met welke ideeën richten we onze binnenwereld in? Daar gaat IDEA over, een interdisciplinair filosofisch festival.

Op zaterdag 7 november organiseert Filosofie Oost-West de eerste editie van het IDEA-festival in het Lloyd Hotel & Culturele Ambassade in Amsterdam. Net als gasten in een hotel zijn er allerlei ideeën bij ons op bezoek. Soms vergeten we alleen dat het maar gasten zijn en dat ze ook weer kunnen vertrekken.

IDEA presenteert een programma met radicaal alternatieve, vernieuwde en grensverleggende ideeën op het raakvlak van filosofie, kunst en wetenschap uit alle werelddelen. Direct toepasbaar in je eigen dagelijkse praktijk of om je op een andere manier te verhouden tot maatschappelijke problematiek en de waan van de dag.

Het hele Lloyd Hotel & Culturele Ambassade zal van het souterrain tot het kleinste torenkamertje ruimte bieden aan een programma met muziek, film, performance, reflectie, eten en ontspanning. Veertig filosofen, kunstenaars en wetenschappers leggen verbindingen met elkaar en aanwezigen. Programma-onderdelen vinden gelijktijdig plaats in verschillende ruimtes en zullen meerdere keren herhaald worden. Je kunt ’s middags komen, ’s avonds of de gehele dag. Moderator en verbinder van IDEA is modejournalist Aynouk Tan. Hieronder staan de verschillende deelnemers. 

Koop hier kaarten

Een dagkaart voor IDEA kost € 25,-
Studentenkaarten kosten slechts  18,50


Programma

Het programma van IDEA is geclusterd rondom 4 thema's:

Bekijk hier het volledige programma


Deelnemers

 

 

 

 

 

 

Aynouk Tan

  

Mode-filosoof en schrijfster Aynouk Tan modereert het IDEA-festival. Als journalist, curator en art-director bevraagt zij welke rol kleding speelt bij de totstandkoming van onze percepties en identiteit. Op IDEA verbindt Aynouk de mensen, tradities, disciplines en ideeën die aan bod komen.  

 

Opening: 14:00-14:15

Afsluiting: 23:30-24:00


   

Sayaka

 

Japanese Bento Food Experience - ''East of yeast through west philosophy''  

In Oosterse filosofie is wat en hoe je eet, een van de manieren om leven te creëren. De Japanse kunstenares Sayaka Abe nodigt je uit voor een filosofische en tastbare ‘yeast experience’ samen met Uno Bento creëert zij een Bento Box Food Experience. Het visuele aspect, de structuur, de geur en de smaak vullen een filosofische dag met ‘inside en outside’ levens filosofie. Bijkomend kosten op de dagkaart: € 12,50

Tijd: 18:00-20:00

Lees meer 

 

 

 

 

 

 

 

Gustan Asselbergs    

Schrijver Gustan Asselbergs draagt op IDEA het korte verhaal 'Haar' voor. 'Haar' gaat over een meisje dat naar de grote stad trekt, haar verleden wil vergeten en opnieuw wil beginnen. Met het fictieve personage trekt Gustan de toehoorders een 'innerlijke wereld' in. Verhalen, in tegenstelling tot ideeën of theorieën, nodigen mensen uit om direct kennis te maken met een andere wereld. Gustan studeerde Filosofie in Amsterdam. Korte verhalen van zijn hand verschenen eerder in Slang Magazine en Tijdschrift Ei.

Tijd: 14:30-15:00 en 18:00-18:30

 

  martijn ester

 

 

How a philosopher will move the world with Ester van der Geest (Waag Society) and Martijn Arts (Total Active Media). Science taught us many things about the bio-mechanical workings of the body and the brain. But not all. Though we came a far end pinpointing the construction of the body, he deeper workings of the mind remain a mystery. In this session they explore what would happen if we could connect one brain to many bodies. (English)

Tijd: 16:30-17:15

Lees meer 

 

Viviana Buizert    

Met betrekking tot de ‘inrichting van je binnenwereld’, zou je Viviana Buizert een ervaringsdeskundige kunnen noemen. Op twintigjarige leeftijd kwam zij, door een depressie, tot de constatering dat haar binnenwereld aan een drastische herinrichting toe was. Viviana besloot tot psychotherapie. Op IDEA vertelt zij over haar scepsis ten aanzien van therapie. Waarom therapie? En wat voor mensbeeld ligt daar eigenlijk aan ten grondslag?

Tijd: 15:45-16:30 en 22:30-23:15

Lees meer

 
   Hein 2 Tirza Schipper 1

 

Hein van Dongen gaat in op de relatie tussen vormgeving en zingeving. Bij vormgeving denken we al snel aan kunst, design, architectuur of mode. Maar vormgeving bestrijkt een veel breder gebied en omvat ook wat we ‘zingeving’ noemen. Design gaat niet alleen maar over de wereld buiten. Overal bestaan tradities om gedachten en gevoelens vorm te geven: van onderwijs tot religie, van mediatechnieken tot meditatiemethoden. Wat mensen als zinvol beleven is het resultaat van een gemeenschappelijk en individueel ontwerpproces. Taalwetenschapper Tirza Schipper illustreert dit aan de hand van begroetingen uit de Afrikaanse traditie.

Tijd: 15:15-16:15 en 20:00-21:00

Lees meer

Hans Gerding

 

 

Filosoof en parapsycholoog Hans Gerding gaat in gesprek met Arno Adelaars over de tradities van van verschillende volkeren uit de Amazone. Interessant aan deze tradities uit het 'verre westen' is dat wijsheid hier niet van binnen, maar juist van buiten komt. Het gebruik van ayahuasca is hier een belangrijk onderdeel van. Hans en Arno gaan in op de betekenis van het wereldwijde gebruik van deze plant voor de 'innerlijke globalisering' van de mens. 

Tijd: 15:30-16:15

 

 

vanpampus
Boekhandel van Pampus staat met een mooie boekentafel op IDEA: www.boekhandelvanpampus.nl 
Sophie de Jonge

 

Art Tree Gallery (ATG) wordt vertegenwoordigd door oprichter Sophie de Jonge. ATG biedt een podium aan kritische kunstenaars die met hun werk aandacht vragen voor maatschappelijke problemen. Op IDEA biedt ATG een totaalervaring met foto's, film en muziek over hoe Cubaanse kunstenaars de bevolking aanmoedingen om hun eigen binnenwereld in te richten. 

Tijd: 14:30-23:00 (doorlopend)

 

ida

 

Filosoof Ida Jongsma is een van de grondleggers van de praktische filosofie in Nederland. Daarnaast richtte ze hotel De Filosoof in Amsterdam op. Op IDEA presenteert Ida in samenwerking met met documentaire maakster Alexandra Jansse een programma over de op het moment zeer urgente vluchtelingenvraagstuk. 

Workshop: 16:30-17:15
Vertoning We are here: 15:30-16:15

Lees meer

 

HeinzEva

 

 

 

Filosoof Heinz Kimmerle behandelt gedachten over de dood uit verschillende culturen. Het Egyptische en Tibetaanse Dodenboek komen aan de orde. Aansluitend zet mimespeler Eva Kijlstra een improvisatie-performance neer, waarin drie terplekke neergedaalde personages hun verhouding tot het grootse en ongrijpbare vraagstuk van de dood delen met het publiek.

Tijd: 16:00-16:45

 

 

 

Michiel

Filosoof Michiel Leezenberg is als universitair hoofddocent verbonden aan de faculteit Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam. Voor onderzoek verblijft hij regelmatig in de Islamitische wereld. Hij schreeft onder andere Islamitische Filosofie: een geschiedenis en De Koran voor beginners. Hij gaat op IDEA in op de vluchtelingenproblematiek. 

Tijd: 17:30-18:15

 

 

 

 

Annewieke

 

 

 

 


 

 

 

Philosopher dr. Annewieke Vroom (VU University) interviews South-Sudanese refugee  and warchild Godfrey Lado about his inner world. The purpose of this 45-minute session is minimal: after this interview with Godfrey Lado, there will be one stranger less. At least to the audience present. Or, to be more real, there will be one refugee less strange than he was.

 

Language: English with the occasional Dutch

 

Tijd: 20:00-20:45

 

 

 

 

 

 

 

Godfrey Lado

Godfrey Lado is a multi-artist born in South Sudan (spoken words performance): ‘until we as a people count everybody in, we will always have conflicts, for each and everyone is a contribution to life in a certain way, in designing our inner being and our search for internal globalization, he calls to remember the Forgotten Stone, the stone the builder refused and which turned out to be the head corner stone.’ (English)

 

 

 

Theo van Leeuwen

 

 

Filosoof en psychotherapeut Theo van Leeuwen houdt een pleidooi voor de noodzaak van ‘innerlijke globalisering’ als antwoord op de dominantie van wat de westerse wereldveroveraar als ‘kosmopolitisch’ ziet.

Tijd: 17:30-18:15 en 21:30-22:15

Meer informatie

 

 

 

  Bert Mulder

 

 

Bert Mulder gaat in op de relatie tussen mediaconsumptie en innerlijke verandering. De grote cultuurtradities hebben de mensheid gestuurd in haar omgang met de alledaagse problemen, maar worden door de globalisering en de toegenomen snelheid van veranderingen op de proef gesteld. Ook de media spelen in deze ontwikkelingen een cruciale rol. Bert Mulder gaat in op de vraag hoe we ons hiertoe moeten verhouden?


Tijd: 16:45-17:15

 

 

 

 

 

Eva Nagel

 

 

 

Theatermaakster Eva Nagel presenteert op IDEA de installatie De telefoon naar binnen. Bezoekers worden uitgedaagd om hun telefoon eens op een andere manier te gebruiken. Nu eens niet om contact te maken met de wereld buiten ons, maar met onze innerlijke wereld.

Tijd: 14:30-17:45

Lees meer

 

 

 

 

 

Petros

Petros Panagiotis Orfanos studeerde archeologie, beeldhouwen in Athene, beeldende kunst aan de Gerrit Rietveld Academie en de master beeldende kunst aan de AKV | St. Joost in Breda. Momenteel studeert hij aan het Sandberg Instituut in Amsterdam. Op IDEA presenteert hij 'Put your head on my shoulders - a post-modern tragedy'.

Tijd: 22:45-23:30

 

 

 

 

 

Arianne Rojas

 

 

 

 

 

 

Arianne Rojas laat de bezoekers van IDEA kennismaken met de eeuwenoude kunst en filosofie van de Shipibo uit het amazonegebied in Peru.

Tijd: 14:30-15:30 en 17:30-18:30

Lees meer

 

 

 

 

 

 

Rosa Johanna  

 

Beeldend kunstenaar Rosa Johanna zoekt naar de grenzen van het canvas door middel van een breed onderzoek. Een onderzoek dat zich primair afspeelt op canvas, maar zich uitbreidt naar video, performance en het cureren van exposities. Binnen haar onderzoek naar kunstenaars als Lygia Clark en Agnes Martin zoekt ze naar de grenzen tussen kunstdisciplines en hoe de lijnen op haar canvas zich verhouden tot een groter geheel. Voor haar bijdrage op IDEA ging zij een samenwerking aan met sounddesigner en filosoof Jacco Prantl.

Tijd: 14:30-15:00, 20:00-20:30 en 20:45-21:15

Lees meer

 

 

 

 

 

 

 Dianne Sommers

 

Filosoof en sinoloog Dianne Sommers behandelt de verschillende 'geesten' die volgens het Chinese mensbeeld in onze binnenwereld wonen.

Tijd: 18:00-18:45 en 21:45-22:30

Lees meer

 

 

 

 

 Terje Sparby

 

Filosoof Terje Sparby en musicus Joris Vercammen verzorgen een 'hedendaags inwijdingsritueel', waarin de wetenschappelijke resultaten van Terjes onderzoek worden gecombineerd met de muziek van Joris.

Tijd: 17:00-17:45 en 21:45-22:30

Lees meer

 

 

 

 Henk en Babah 2

 

 

Schrijver Babah Tarawally en filosoof Henk Haenen bespreken de toepassing van de Afrikaanse Ubuntu-filosofie op de psychiatrische problematiek van sociaal isolement.

Tijd: 19:45-20:30 en 20:45-21:30

Lees meer

 

 

 

 

 Eva Vrieling

In de dansvoorstelling 'Mijmeren' onderzoek Eva Vrieling het onderbewustzijn door de bewustwording van ons lichaam te vergroten.

Tijd: 14:30-15:00, 16:30-17:00 en 21:45-22:15

Lees meer

 

 

Djelli

 

 

 

Djeli Lamine is musicus. Hij speelt kora en bolombatu en zingt. Jalli is de zoon van een traditionele griotfamilieuit Gambia. Zijn vader bouwde een kora voor hem toen hij 5 jaar oud was en leerde hem spelen. Sindsdien is hij daar nooit meer mee opgehouden. Op IDEA verzorgt hij de muziek in het programma van Henk en Babah.

Tijd: 19:45-20:30 en 20:45-21:30

Lees meer

 

 

 

SLOWLAB

 

SLOWLAB offers you the opportunity to explore the TOOLS that they have found to be critical to Slow creative practice. All of these tools create a bridge between the inner and the outer, the self and others. They include:

Openness | Receptivity | Acceptance | Mindfulness | Introspection | Curiosity | Interrogation | Intuition | Honesty | Not-Knowing...

Tijd: 14:30-15:15 en 16:30-17:15

Lees meer

 

 
Yara Vrolijks

 

 

 

 

Yara Vrolijks is facilitator innerlijke verbinding. Zij nodigt je uit om op ontdekkingstocht te gaan. Vaak nemen we geen moment voor onszelf en worden we enkel beziggehouden door de buitenwereld. Tijdens deze tocht zoeken we de stilte op en maken weer contact met onze binnenwereld. Wanneer we juist vanuit die innerlijke stilte anderen benaderen vindt er een ander soort ontmoeting plaats.

Tijd: 14:30-18:00 (aanwezig voor korte meditatiesessies)

 

 

 Setti Wessels

Rare footage of the Most Venerable Pa Auk Tawya Sayadaw from the Forest Monastery in Myanmar explaining Vipassanã and Dependent Origination, illustrated by an artist/architect Setti Wessels (watercolour, animation) make the subtle and profound knowledge of the 1,500 year old summary of the Pāli texts as originally taught by Gotama the Buddha enjoyable to watch even by non-practitioners. (English)

Documantaire Seti Wessels introductie door Renate Schepen: 20:00-21:30

Lees meer

 

 Maarten Cornel  

 

De wijze waarop aan deze mensvisie in de Dogon cultuur en kunst vorm is gegeven kan een inspiratie zijn voor de westerling. Maarten Cornel plaatst het Jungiaanse model van het zelf en zijn bespreking van de symboliek van de hermafrodiet naast en vergelijkt het met de mensvisie in de Dogon cultuur.

Tijd: 21:15-22:15

Lees meer

   Renate Schepen

 

 
   

 

 

Programmamaker Renate Schepen

 

Mijn motivatie voor IDEA is de urgentie die ik ervaar om onze manieren van naar de wereld kijken te bevragen. Behalve dat nadenken over fundamentele ideeën waarmee we onze binnenwereld inrichten persoonlijk verrijkend is, is het ook van maatschappelijk belang. Voor mondiale vraagstukken, zoals bijvoorbeeld op het gebied van vluchtelingen, milieu en armoede kan de dialoog met andere culturen tot innovatieve benaderingswijzen leiden.

Lees meer

 
 
 
 
 
 
           

IDEA 2015: De inrichting van je binnenwereld. Zaterdag 7 November 2015 van 14:00 - 00:00 uur  
  Lloyd Hotel & Culturele Ambassade | Oostelijke Handelskade 34 1019 BN Amsterdam | 020 561 3636

Ter gelegenheid van het IDEA Festival krijgen bezoekers van IDEA 15 % korting bij een overnachting in het Lloyd Hotel van 7 op 8 november

Kortinscode IDEA2015

Routebeschrijving
 

Koop hier kaarten


OVER IDEA FESTIVAL

IDEA wordt ondersteund door:

LLCElogo800px Stichting de Zaaier
logovandejong logo press only
IMG 0323-1 2