Doelstellingen PDF Print E-mail

FOW is levensbeschouwelijk neutraal en huldigt de stelling dat de ‘waarheid’ in vele gedaanten komt en niet het exclusieve bezit is van één traditie. Tevens gaat zij ervan uit dat de oosterse en westerse tradities ingebed liggen in en geënt zijn op concrete levensstijlen die onlosmakelijk verbonden zijn met de reflectie daarop en een poging vormen antwoord te geven op existentiële vragen.

Met haar lezingen en andere activiteiten komt FOW tegemoet aan de behoefte van steeds meer mensen aan verbreding van hun wereldbeschouwelijke inzichten en aan existentiële verdieping. Daarbij poogt FOW de intellectuele betekenis en de praktische waarden van zowel de westerse als de oosterse filosofie te verenigen, met als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van mondiaal denken op basis van wederzijds begrip en respect, en waar mogelijk een dialoog op gang te brengen.