Wat is FOW PDF Print E-mail

Adinatha (Jain) tempel in RanakpurDe Stichting Filosofie Oost-West (FOW) biedt een uiteenlopend programma van lezingen aan, bedoeld voor mensen die zich breed willen verdiepen in filosofische, spirituele en religieuze tradities wereldwijd en de vertaalslag willen maken naar het dagelijks leven. Filosofie heeft namelijk naast de intellectuele een sterk praktische waarde: de existentiële vragen vormen een belangrijk aandachtspunt. Deze beide waarden - van zowel de westerse als de oosterse filosofie - poogt de FOW te verenigen. Het corps van vaste en gastdocenten bestaat uit meer dan vijftig Nederlandse en Vlaamse geleerden en wetenschappers die zijn gespecialiseerd in voor FOW relevante disciplines.

 

Over de geschiedenis van FOW
In 1989 richtte prof. dr. Ulrich Libbrecht, hoogleraar sinologie aan de KU in Leuven, de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen (SCFA) op. De Nederlandse Stichting Filosofie Oost-West, opgericht in 1994, is gemodelleerd naar dit Belgische voorbeeld. Prof. dr. Ulrich Libbrecht heeft een grote actieve inbreng gehad bij FOW. Zijn colleges over de comparatieve (vergelijkende) filosofie vormden de grondslag van de zaterdaglezingen zoals hij die zelf nog tot en met 2003 heeft gegeven.