Steunfonds PDF Print E-mail

steunfondsDe Stichting Filosofie Oost-West is een vrijwilligersorganisatie waarin veel werk verzet wordt door een relatief klein aantal vrijwilligers. Niettemin moeten soms ook beroepskrachten worden ingehuurd om projecten te realiseren. Samen met de kosten voor zaalhuur, publiciteit en andere middelen kost dit veel geld.

FOW organiseert in 2015-2016 o.a. de volgende activiteiten:

- Themadagen in Utrecht
- FOW in Perdu
- IDEA-festival 

Momenteel worden plannen uitgewerkt om ook elders in het land activiteiten te ontplooien ter ondersteuning van onze doelstelling. Daarnaast bestaat de wens om boeken uit te geven en podcasts te produceren over verschillende onderwerpen die tijdens de FOW-activiteiten aan bod komen.

Deze plannen kunnen pas volledig gerealiseerd worden als daarvoor de financiële middelen zijn gevonden.

Om gelden ter ondersteuning van de Stichting Filosofie Oost-West te werven is een aantal jaren geleden het STEUNFONDS VRIENDENKRING FOW opgericht. Ook ú kunt FOW een extra steun in de rug geven door een gift aan het steunfonds over te maken op NL42 INGB 0000 7538 27 t.n.v. Stichting Filosofie Oost-West in Leusden.

Dank!

FOW is zeer gelukkig met financiële ondersteuning door de Stichting Perseus, waardoor onder andere de huisstijl en de website ingrijpend konden worden vernieuwd. Voor het IDEA-festival 2015 hebben wij financiële ondersteuning ontvangen van Stichting de Zaaier.  

 

Aanmelden voor het Steunfonds Vriendenkring FOW

Indien u wenst deel te nemen aan het 'Steunfonds Vriendenkring FOW' dan stellen wij een e-mail naar This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it zeer op prijs. 

Wilt u daarbij vermelden: uw naam en voorletters en adresgegevens, uw (mobiele) telefoonnummer en uw mailadres. En uiteraard het betreffende bedrag en of u dat jaarlijks dan wel éénmalig wilt bijdragen. Plus de mogelijke specifieke bestemming die u voor ogen staat.

Het bedrag kan worden overgemaakt op NL42 INGB 0000 7538 27 t.n.v. Stichting Filosofie Oost-West o.v.v. 'Steunfonds Vriendenkring FOW' te Leusden.

Heel hartelijk dank voor uw gift!