Over

Over

Missie

Filosofie Oost-West (FOW) is een kennisnetwerk op het gebied van wereldfilosofie. De missie van FOW is om in dialoog met niet-westerse denktradities kennis te ontwikkelen en te delen. Globalisering raakt alle dimensies van ons bestaan. Ontwikkelingen op het gebied van kunst, wetenschap & technologie, economie en politiek vinden plaats binnen deze context van toenemend contact tussen verschillende tradities.

Globalisering heeft niet louter positieve kanten: over de hele wereld wordt globalisering in toenemende mate gezien als bedreiging voor de eigen tradities en leefwereld. Kennis over niet-westerse denktradities is een voorwaarde voor een juist begrip van en een juiste omgang met globalisering. Dit is belangrijk zowel voor het begrijpen van maatschappelijke vraagstukken als het beantwoorden van vragen rondom persoonlijke zingeving in deze veranderlijke wereld.

De benadering van FOW gaat ervan uit dat visies niet met elkaar moeten wedijveren, maar als gelijkwaardige perspectieven kunnen bijdragen aan een betekenisvolle oriëntatie op het leven.

Met ons team van meer dan 50 experts streven wij ernaar om de interculturele dialoog op gang te brengen tegen de achtergrond van een sterk veranderende wereld. FOW organiseert diverse activiteiten om hier vorm aan te geven.


Geschiedenis

In 1989 richtte prof. dr. Ulrich Libbrecht, hoogleraar aan de KU in Leuven, de School voor Comparatieve Filosofie Antwerpen (SCFA) op. De Nederlandse Stichting Filosofie Oost-West, opgericht in 1994, was een initiatief van prof. Libbrecht en prof. dr. Ton Lathouwers. F.O.W was aanvankelijk gemodelleerd naar dit Belgische voorbeeld. In de loop van de jaren liet de Programmaraad onder het voorzitterschap van dr. Jan Bor het comparatieve model van prof. Libbrecht los. Nog weer later werd, gezien het grote cursusaanbod in Nederland, de vierjarige zaterdagcursus die F.O.W. in Utrecht organiseerde opgeheven en ontwikkelde F.O.W. zich tot kennisnetwerk.


Organisatie

Bestuur:
drs. Viviana Buizert (voorzitter)
prof. dr. Arjo Klamer (penningmeester)
dr. Hein van Dongen (vice-voorzitter)

Programmaraad:
drs. Ferial Saatchi (duo-voorzitter)
drs. Rutger Gommers (duo-voorzitter)
dr. Laurens Landeweerd
prof. dr. Hans Thijssen
dr. Rico Sneller
drs. Theo van Leeuwen
dr. Michiel Leezenberg
drs. Dianne Sommers
drs. Fedor Ligthart
drs. Peter Huijzer
dr. Pablo Lamberti
drs. Floris van der Burg
drs. Rodante van der Waal
Knut Wentink
Rosa Johanna

Secretaris:
drs. Wiebe Sabelis


Fonds

Om gelden ter ondersteuning van de Stichting Filosofie Oost-West te werven is een aantal jaren geleden het STEUNFONDS VRIENDENKRING FOW opgericht. Ook ú kunt FOW een extra steun in de rug geven door een gift aan het steunfonds over te maken op NL42 INGB 0000 7538 27 t.n.v. Stichting Filosofie Oost-West in Leusden.StS


Met dank aan

Stichting Perseus