Studiedag niet-westerse filosofie VO

Studiedag niet-westerse filosofie VO

Studiedag niet-westerse filosofie voor filosofiedocenten uit het voortgezet onderwijs

Als filosofiedocenten in het voortgezet onderwijs zijn wij afgelopen september begonnen met het vormgeven van ons nieuwe curriculum op de VFVO-studiedag ‘Vakvernieuwing’. Een veelgehoorde behoefte van docenten en leerlingen is om meer aandacht te besteden aan niet-westerse filosofische tradities. Tradities waar wij niet altijd in geschoold zijn tijdens onze studies. Dan rijst de vraag: hoe te beginnen met diversiteit in je curriculum? Via deze studiedag willen wij deze vraag gezamenlijk beantwoorden.
Op deze eerste studiedag zal een van de twee grote filosofische tradities uit de Chinese filosofie centraal staan, namelijk het Taoïsme. Een filosofie met een geheel eigen geschiedenis en dynamiek maar waar vanuit tegelijkertijd tal van interessante dwarsverbanden te maken zijn met de (antieke) westerse filosofie.
Wij hopen dat dit een aanzet zal zijn voor een jaarlijkse studiedag niet-westerse filosofie waarin wij toewerken aan structurele kennisvergroting bij filosofiedocenten uit het VO.

Het programma

Hein van Dongen zal een inleiding geven over de verschillen en overeenkomsten tussen de westerse en niet-westerse wijsbegeerte. Het denken over substantie, leegte, de mens en natuur zullen hierbij aan bod komen. Vervolgens zal Dianne Sommers een verdiepende lezing verzorgen over het Taoïsme. Tot slot gaan we in groepen , met de opgedane kennis, bruikbaar lesmateriaal ontwikkelen voor de verschillende domeinen.

Praktische zaken

  • Datum| 16 december 2022
  • Tijd | 10.00 en 17.00 uur
  • Locatie | Vrije Universiteit Amsterdam, W&N gebouw aan de Boelelaan 1085, zaal F253
  • Kosten | 120,- euro
  • Eten | Tijdens de pauze zal er een lunch worden geserveerd en we sluiten af met een borrel.
  • Certificaat | Aan het eind van de studiedag zal er mede namens de VFVO een certificaat worden uitgereikt.
  • Materiaal | Op de dag krijgen jullie een boek/syllabus/lesmateriaal mee naar huis ter voorbereiding van jullie eigen lessen.

 

CV’s Sprekers

Dr. Hein van Dongen is filosoof. Hij promoveerde aan de UvA op een proefschrift over de meervoudigheid van maatstaven in de wetenschappen en de samenleving: Geen gemene maat – over incommensurabiliteit. Thans is hij werkzaam als filosofisch consulent. Hij publiceerde onder meer: Dialogue with people and places (SUN, 2008 – met Hans Ibelings en Peter Buchanan), Bergson (Boom, 2014), Wild beasts of the philosophical desert (Cambridge Scholars, 2014 – met Hans Gerding en Rico Sneller).

Dianne Sommers is filosoof en studeerde klassiek Chinees aan het Sinologisch Instituut te Leiden. Zij schreef o.a. De Chinese fascinatie voor de geest (2007) met daarin een vertaling van de Neiye, een klassieke tekst over innerlijk werk en zelfcultivering. Zij is acupuncturist en fysiotherapeut en als docent verbonden aan diverse opleidingen voor acupunctuur en natuurgeneeskunde.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar filosofieoostwest1@gmail.com, onder vermelding van uw naam, uw school en eventuele dieetwensen. In reactie op uw aanmelding krijgt u instructies om het bedrag over te maken.

Wij hopen jullie te mogen verwelkomen op de eerste studiedag niet-westerse filosofie voor VO docenten.

Hartelijke groet,

Rutger Gommers, Wiebe Sabelis, Ferial Saatchi en Ine Raangs