Studiedag niet-westerse filosofie VO

Studiedag niet-westerse filosofie VO

In het kader van het reflecteren op de filosofische canon, en de roep om meer diversiteit in het curriculum, zijn wij vorig jaar begonnen met een jaarlijkse studiedag niet-westerse filosofie voor docenten in het voortgezet onderwijs. In de eerste editie stond de Chinese filosofische traditie van het Taoïsme centraal, deze keer verleggen wij de aandacht naar de bloeiperiode van de Islamitische filosofie. 

Wij hebben Michiel Leezenberg en Kamel Essabane bereid gevonden om ons wegwijs te maken in deze rijke traditie. Michiel is al decennialang bezig om de Islamitische filosofie toegankelijk te maken voor het Nederlandse publiek met als laatste wapenfeit zijn vertaling van Al Farabi’s De deugdzame stad. Kamel heeft in 2022 het initiatief genomen tot een hedendaagse hervertelling van De Zoon van de Gazelle  van Ibn Tufayl, een van de grote teksten uit de wereldliteratuur. De hervertelling van de Zoon  van de Gazelle is speciaal geschreven met het oog op een jong publiek en leent zich dus uitstekend voor het middelbaar onderwijs.

Het programma

Michiel Leezenberg trapt af met een algemene inleiding in de Islamitische filosofie waarin hij in het tweede deel extra aandacht zal besteden aan  Al Farabi’s De deugdzame stadVervolgens zal Kamel Essabane ons meenemen in de filosofische thema’s van De Zoon van de Gazelle. Tot slot is er ruim tijd om met de andere docenten, en onder begeleiding van Michiel en Kamel, te werken aan een les.

Praktische zaken

  • Datum |  29 februari 2024
  • Tijd | 10.00 –  17.00 uur
  • Locatie | Vrije Universiteit Amsterdam, specifieke zaal informatie volgt.
  • Kosten | 120,- euro
  • Eten | Tijdens de pauze zal er een lunch worden geserveerd en we sluiten af met een borrel.
  • Certificaat | Aan het eind van de studiedag zal er een certificaat worden uitgereikt.
  • Materiaal | Op de dag krijgen jullie een boek/syllabus/lesmateriaal mee naar huis ter voorbereiding van jullie eigen lessen.

CV’s Sprekers

Kamel Essabane is promovendus aan de Radboud Universiteit en onderzoekt de bijdragen van primair islamitisch godsdienstonderwijs aan burgerschapsvorming in Nederland. Hij doceert daar over godsdienstpedagogiek en academische vaardigheden. Tevens is hij cursusleider bij het FAHM-instituut. Hij studeerde eerst civiele techniek, en vervolgens filosofie en religiewetenschap en deed de lerarenopleiding godsdienst/levensbeschouwing aan de Universiteit van Utrecht

Michiel Leezenberg is expert op het gebied van de islamitische filosofie en werkt bij de afdeling Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde onder meer Islamitische filosofie: een geschiedenis (Bulaaq 2001; 2008), bekroond met de Socrates-wisselbeker, en De minaret van Bagdad: seks en politiek in de islam (Prometheus 2017). Hij is de vertaler van De deugdzame stad van Aboe Nasr Al-Farabi.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door een mail te sturen naar filosofieoostwest1@gmail.com, onder vermelding van naam, school en eventuele dieetwensen. In reactie op je aanmelding krijg je instructies om het bedrag over te maken.

Wij hopen jullie te mogen verwelkomen op de tweede studiedag niet-westerse filosofie voor VO docenten.

Rutger Gommers, Wiebe Sabelis, 

Ferial Saatchi en Ine Raangs