14 april 2012 PDF Print E-mail
Maimonides en Spinoza in de islamitische traditie
- Dr. Michiel Leezenberg

Spinoza wordt, zeker sinds de studies van Jonathan Israel, door velen beschouwd als de eerste waarlijk moderne denker, en als de belichaming van de 'radicale verlichting'. Hij heeft echter onmiskenbaar ook wortels in de joodse filosofische traditie. Deze traditie is op zijn beurt ondenkbaar zonder zijn achtergrond in het Arabisch-islamitische denken. We zullen deze joods- en islamitisch-filosofische achtergronden hier in meer detail onderzoeken, onder meer door Spinoza's Tractatus theologico-politicus en Maimonides' Gids voor de verdoolden te confronteren met al-Farabi's Deugdzame stad. Ook komt de belangstelling van de zeventiende-eeuwse Spinoza-kring voor de islamitische wereld aan bod.
Tenslotte zullen we de wereldfilosofische implicaties van deze achtergronden bespreken: hoe wordt ons beeld van de westerse moderniteit en van de onderlinge verhoudingen tussen verschillende tradities erdoor beïnvloed?