Symposium Emptiness and Infinite Space II

Symposium Emptiness and Infinite Space II

Emptiness and Infinite Space II
Met Rumiko Hagiwara, Rosa Johanna
en een lezing van Woei Lien Chong
Moderator: Laurens Landeweerd

Emptiness and Infinite Space II vindt plaats op 23 november en zal werk tonen van Rumiko Hagiwara, Rosa Johanna, met een lezing van Woei Lien Chong. Tijdens het evenement wordt gekeken naar de term leegte met behulp van toonaangevende teksten van de Chinese filosoof Zhuangzi.

De teksten van Zhuangzi staan bekend om de humoristische en pardoxale veronderstellingen. Hagiwara toont haar werk Ghost in Silence, een performatieve geluids- en dia- presentatie. Voor de titel kijkt ze naar het woord “youmo (幽默)”, dit is een vertaling voor het Chinese woord humor. Rosa Johanna zal zich richten op haar essay en werk How to do Things Without Words en haar recente verblijf in Peru.

Het evenement zal worden gemodereerd door Laurens Landeweerd.

Emptiness and Infinite space is een serie evenementen, met afsluitend een expositie en publicatie georganiseerd door Filosofie Oost-West en Arti et Ami-citiae. In de westerse filosofie wordt vanaf Plato voorbijgegaan aan het begrip ‘leegte’, terwijl het in de oosterse denktradities een fundamenteel begrip is. Ook in de beeldende kunst vanaf de 20ste eeuw speelt het een belangrijke rol. Hoe kan een dialoog tussen filosofie en kunst ons begrip van de leegte verdiepen?

23 november 2017 I Tijd: 14.30 – 18.00 uur
Locatie: Arti et Amicitiae I Rokin 112 Amsterdam
Please RSVP to arti@arti.nl

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Emptiness and Infinite Space II
With Rumiko Hagiwara, Rosa Johanna
and a lecture by Woei Lien Chong
Moderator: Laurens Landeweerd

Emptiness and Infinite Space II will take place on 23rd November
2017 at Arti et Amicitiae and will consist of works by Rumiko Hagiwara, Rosa Johanna and lecture by Woei Lien Chong. The event will look at the concept of emptiness through texts by the influential Chinese philosopher Zhuangzi.

The symposium will concentrate on texts by Zhuangzi that is known for the humoristic and deep parables. Hagiwara will present her work “Ghost in silence”, an installation that combines sound and slide projection as a special performance edition. For the title she borrows from the Chinese word “youmo” (幽默)” which is a transliteration of the English word “humor”. Rosa Johanna will focus on the essay and work How to do Things Without Words and her recent stay in Peru presenting a series of short films.

The event will be moderated by Laurens Landeweerd.

Emptiness and Infinite space is a series of symposia organized by Filosofie Oost West and Arti et Amicitiae that will be finalized with a publication and an exhibition. The symposia evolve around the concept of emptiness and it’s position in Eastern and Western philosophy. Ever since Plato, the concept of emptiness has been ignored in western philosophy, while in eastern traditions it always is a fundamental one. Noticing that emptiness plays an important role in contemporary arts, for each symposium a group of artist is asked to react on this concept. By bringing together art and philosophy during the symposia we ask if the dialogues between this two practices can move us further in understanding such concepts.

23th November 2017 I Time: 14.30 – 18.00 hrs
Location: Arti et Amicitiae I Rokin 112 Amsterdam
Please RSVP to Arti@arti.nl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *